Ideą Konkursu SMAKI było między innymi łączenie pokoleń poprzez opowieści przy wspólnym stole, aby nie zapomnieć kulinarnych tradycji naszych przodków, a także pokazać młodemu pokoleniu upodobania kulinarne ich dziadków.