Przedstawiamy wiersz Ireny Słomińskiej, poświęcony kruchości ludzkiego życia. Zapraszamy do lektury.