1 lipca 2022 w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy Fotografii
– Manhattan – Andrzej Strumiłło