6 sierpnia 2023 r. w auli Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku odbyła się oficjalna inauguracja tygodniowego Kongresu (6-12.08.2023 r.). Organizatorami są: Międzynarodowa Liga Esperantystów-Chrześcijan (KELI), Fundacja im. Ludwika Zamenhofa i Białostockie Towarzystwo Esperantystów. Wśród zaproszonych udział wzięli: Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Robert Rudnicki Wiceprezydent Miasta Białegostoku, ks. Biskup Henryk Ciereszko z Archidiecezji Białostockiej.