11 września 2022 roku w Sokółce świętowały organizacje pozarządowe.