Otwarcie wystawy „BIAŁYSTOKT, TU MIESZKAM”, której celem jest upowszechnienie pozytywnego wizerunku migrantów z Białorusi jako aktywnych zawodowo i społecznie członków białostockiej społeczności. Wystawa składa się z 13 portretów imigrantów z Białorusi oraz tekstów przedstawiających historię ich migracji do Białegostoku.