Podlascy Seniorzy razem ze Stowarzyszenie Szukamy Polski i 100-leciem Kobiet realizują piękny projekt, który jest pokłosiem wydarzenia z 28 listopada 2022 roku pod nazwą „Kobieta Sybiru. Prawo do pamięci”.