Przedstawiamy wiersz Jadwigi Zgliszewskiej „Wyprawa”. Przyjemnej lektury.