Przedstawiamy wiersz Wojciecha Więckowskiego „Kłopot sołtysa”. Miłej lektury.