Rozpoczynamy cykl, w którym będziemy wyjaśniać trudne pojęcia prawne związane z działaniem instytucji publicznych np. samorządu. Zaczynamy od aktów prawa miejscowego.