Przedstawiamy wiersze Stanisława Szymańskiego, zainspirowane pięknem jezior augustowskich. Miłej lektury.