Będzie to jubileuszowa, XX edycja Dni Kultury Kresowej. Ich głównym organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oddział w Białymstoku, które w tym roku obchodzi swoje XXX-lecie. Towarzystwo jest wydawcą „Gońca Kresowego”, inicjatorem Dni Kultury Kresowej oraz wielu imprez popularyzujących wiedzę o dawnych Kresach. W Towarzystwie działały i działają osoby, dla których obszar dawnej Rzeczypospolitej to rodzinne korzenie i życiowa pasja.