Jadwiga Zgliszewska wspomina odpusty parafialne w wiejskich kościółkach, które przed kilkudziesięciu lat stanowiły swoisty fenomen religijny, kulturowy i obyczajowy. Symbolika i obrzędowość tychże pretendują je do rangi godnych upamiętnienia w obszarze zainteresowań etnograficznych.