Przedstawiamy żartobliwy wiersz Wojciecha Więckowskiego, wykorzystujący polskie łamańce językowe i będący podziękowaniem za recytację wiersza autora „Sugestia” przez Laurę na FB. Dobrej zabawy!