Sierpień to w Polsce miesiąc pielgrzymek. Większość zdąża na południe, do klasztoru na Jasnej Górze. Bardzo znana jest też ogólnopolska piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę, do miejsca nazywanego „prawosławną Częstochową”.