Grot sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza w Białymstoku – jest wrześniowym zabytkiem miesiąca. Eksponat cudem ocalał z II wojny światowej dzięki odwadze woźnego Józefa Musiała, który ukrywał go przed Sowietami i Niemcami. Dziś jest on prezentowany w Muzeum Podlaskim jako symbol patriotyzmu i wierności tradycji.