Tag: Grzegorz Radziewicz

Warto tam pójść

Ściana tradycją utkana 

Wzór z tkaniny dwuosnowowej „Cztery pory roku” Felicji Puzanowskiej tematem nowego białostockiego muralu, który będzie promować sztukę ludową podlaskich twórców i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Mural, którego projekt stworzył jeden białostockich artystów, Grzegorz Radziewicz, powstał na wieżowcu przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 13.

Rozmaitości

Historia zaklęta w obrazach 

W czasie weekendowych wędrówek po Podlasiu lubię odwiedzać Tykocin, zabytkowe miasto położone nad Narwią. Z wieloma zabytkami, a przede wszystkim z zachowanym oryginalnym układem przestrzennym miasta, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej, z unikalną synagogą. 

WordPress Theme built by Shufflehound.
Translate »
Skip to content