Przyjdź. Podaruj prezent potrzebującym. Złóż też świąteczne życzenia innym organizacjom i społecznikom.