Przedstawiamy wiersz Stanisława Szymańskiego „nie chcę więcej…”. Przyjemnej lektury lektury.