Od 24. czerwca 2017 r. w Galerii Sleńdzińskich, przy ul. Wiktorii 5, możemy oglądać wystawę „Mosty”  poświęconą  Helenie Bohle-Szackiej, znanej projektantce mody, dziennikarce, graficzce, od 1969 r. mieszkającej w Berlinie Zachodnim. Była pierwszą polską projektantką, która swoje  kolekcje pokazała za żelazną kurtyną.