Burmistrz Choroszczy wraz ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Oddziałem w Choroszczy informuje, iż w niedzielę 6 marca br. w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie na Placu dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy będzie możliwość honorowego oddania krwi. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, by skorzystać z okazji i zbliżający się Dzień Kobiet uczynić pretekstem do podzielenia się najcenniejszym lekiem świata.