Weryfikowanie informacji to bardzo odpowiedzialne, a przy tym niezwykle trudne zadanie. Jest to praca wymagająca dużej wrażliwości, cierpliwości  i zwykłej ludzkiej uczciwości. Głównym zadaniem jest sprawdzanie oryginalności opublikowanych wypowiedzi i faktów ludzi powszechnie znanych i lubianych, jednak najczęściej polityków sprawujących rządy w danym kraju.