„Po  czterdziestce zaczyna się starość młodych, a po pięćdziesiątce zaczyna młodość starych” – to zdanie Victora  Hugo warte jest zapamiętania.