Forum online odbędzie się 10 lutego 2022, o godzinie 10:00 na platformie ZOOM. Przywitamy w naszym gronie nowych członków Suwalskiej Rady Seniorów, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję. Porozmawiamy o planach i potrzebach Rad oraz o działaniu Ośrodka Wspierania Podlaskich Rad Seniorów w 2022 roku.