Ostatnie spotkanie (16.01.2022) miłośników literatury, skupionych w Nauczycielskim Klubie Literackim w Białymstoku, miało szczególny charakter. Janina Jakoniuk promowała swoją nową książkę „Horror w „Anielskim Orszaku” .