"Ławeczka na uboczu" - taki tytuł nosi tomik wierszy Janiny Jakoniuk - bohaterki kolejnego filmu zrealizowanego przez dziennikarza Dominika Sołowieja w ramach projektu "Literatura. Ludzie. Białystok".