Dobiegła końca II edycja konkursu fotograficznego dla seniorów Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura. Główna jego ideą  jest prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury, przyrody i ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.