Jak na owe czasy – druga połowa dziewiętnastego i początek dwudziestego wieku, była osobą zadziwiającą, kontrowersyjną, częstokroć potępianą, a z całą pewnością oryginalną.