W tym roku mija 225. rocznica urodzin Brzostowskiego. Z tej okazji w kolejnych numerach „Naszego Sztabińskiego Domu”, zamieścimy opowieść Ks. Stanisława Mazurka z 1883 r. pt. „Kto był Karol Brzostowski”