Seniorzy, którzy w przeszłości jako rodzice, wychowywali co najmniej troje dzieci mają możliwość skorzystania z uprawnień, jakie daje Karta Dużej Rodziny.  Reguluje to ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.