Przedstawiamy wiersz Jana Gumbisza pt. „Na Kieleckim Rynku”. Miłej lektury.