19 grudnia 2017 r. podsumowano realizację projektu ,,Aktywni w Działaniu”  skierowanego do członków Klubu Seniora MOPS w Łomży.