Połowa lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia to okres, kiedy pokolenie moich rodziców  poszukiwało sobie partnerów życiowych. Z kilku przyczyn najlepszym czasem zawierania małżeństw był wówczas karnawał.