W telewizji seniora TVS przedstawiamy dziś pracę Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO i Klubu Młodzieżowego z Białegostoku. Jest to przykład wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w Gminie Białystok.