Łączy ona ulicę Sitarską z ulicą Świętokrzyską. Biegnie nad torami kolejowymi, jest wygodna, szeroka i znacznie skróca drogę dojazdu z Antoniuka na Białostoczek i do centrum miasta.