24.03 2019 r. seniorzy klubu turystyki pieszej Mozaika przy kole PTTK w Białymstoku, już kolejny raz na Pólku k. Supraśla świętowali powitanie wiosny. Jak zwykle towarzyszył nam obrzęd topienia Marzanny.