Osoba uzależniona, w tym także senior, rzadko potrafi samodzielnie poradzić sobie ze swoją chorobą. Do tego potrzebna jest pomoc specjalistów terapii uzależnień, dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W Białymstoku taką pomoc oferują m. in. poradnie i ośrodki leczenia uzależnień i współuzależnień oraz stowarzyszenia i kluby abstynenckie