Metod rozpoznawania fałszywych informacji jest wiele, jednak najważniejszą z nich jest opracowanie własnego systemu, opartego na zasadzie ograniczonego zaufania do treści podawanych wiadomości.