150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego była przyczyną ogłoszenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej roku 2017 Rokiem Piłsudskiego, a Muzeum Wojska do wydania komiksu poświęconego Naczelnikowi Państwa.