Tag: komunikacja

Prezentujemy Państwu pierwsze wydanie gazety "Senior Podlaski". To gazeta dla dojrzałych, twórczych i aktywnych. Będzie miała wersję elektroniczną oraz drukowaną. Zapraszamy do lektury. Gazeta, którą macie Państwo przed sobą jest częścią projektu„Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany” realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski dzięki finansowemu wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.  Istotą projektu jest aktywizacja ludzi po sześćdziesiątce: zachęcenie ich do aktywności społecznej i kulturalnej, do zdobywania nowych umiejętności, słowem – do wpływania na rzeczywistość. Będą tworzyć portal podlaski senior.pl w stylu spokojnym i rzeczowym: bez pośpiechu i sensacji. Ma być użyteczny- służyć do komunikowania się różnych środowisk senioralnych, a także do kontaktów z otoczeniem: władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, mediami. Ma też publikować praktyczne informacje i porady, promować twórczość artystyczną, inicjować konieczne zmiany. Być może z czasem – w co głęboko wierzymy – stanie się uniwersalnym medium interesującym dla wszystkich bez względu na wiek. "Ta gazeta jest czymś w rodzaju wehikułu czasu, który ma przeprowadzić uczestników naszego projektu ze świata prasy drukowanej do świata mediów cyfrowych, czyli do celu naszej wędrówki. Mamy nadzieję, że nasz portal będzie miejscem spotkań aktywnych i twórczych ludzi i że ich zapał nigdy nie wygaśnie" - napisał we wstępniaku do gazety jej redaktor naczelny Jan Oniszczuk. Senior Podlaski - gazeta do pobrania w formacie pdf Podlaska Redakcja Seniora

WordPress Theme built by Shufflehound.
Skip to content
Verified by MonsterInsights