Jeszcze nie ucichły echa koncertów noworocznych w salach Filharmonii w Wiedniu, w Warszawie, w Białymstoku, a już Galeria im. Sleńdzińskich zaprosiła nas 12 stycznia (w niedzielę) na pierwsze w tym roku cykliczne spotkanie muzyczne „Koncerty w samo południe”