“Człowiek jest słaby, kiedy jest ofiarą, ale może być jeszcze słabszym kiedy staje się oprawcą” (Święty Jan Paweł II) – myślą przewodnią Podlaskiego Kongresu na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wobec osób starszych.