28 września 2018 roku na trzecim spotkaniu Klubu Czytelniczego Ex Libris uczestnicy rozmawiali o dwóch ważnych dla literatury polskiej powieściach „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej oraz o „Konopielce” Edwarda Redlińskiego.