Zakończyły się trwające od 10 do 23 maja 2021 roku konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.