Nareszcie wiosna. Szaleje, nadrabia zaległości. Wszystko kwitnie wkoło, a  wszechobecny zapach konwalii skłonił Redakcję Seniora Podlaskiego do spontanicznego napisania krótkich wierszyków.  Z założenia miały być rymowane, ale kto by na to zważał…