Pierwszy film zrealizowany przeze Dominika Sołowieja w ramach projektu „Krajobraz Podlasia – 12 filmów o 12 miejscowościach województwa podlaskiego”.