W  Książnicy Podlaskiej 27 września odbyła się promocja albumu Światło znad Biebrzy  z fotografiami Marka Sochy. Wydany przez Fundację Sąsiedzi w rocznicę śmierci znanego i cenionego mistrza obiektywu, niezwykłego fotografa album, stał się okazją do refleksji i wspomnień.