Kuźnia poetycka – warsztaty z mistrzami, to kolejny projekt realizowany przez Fundację Słowo i Obraz we współpracy z Gminą Miasto Augustów.