Otwarcie restauracji Kwestia Czasu  w Białymstoku połączono w piątek 13 października 2017 roku z wernisażem wystawy Joanny Kijak- Rajcy. Chociaż data ma miano feralnej, nie przeszkadzało to wcale inicjatorom nowego przedsięwzięcia. Ani artystce.