Najcenniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.